Chuyển đổi diện tích

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Đơn vị đo lường hệ mét

Đơn vị đo diện tích hệ mét được dựa trên mét, với đơn vị chính là Hecta, 10000m2. Có chính xác 640 mẫu Anh trên một dặm vuông.

Đơn vị đo lường Anh / Mỹ

Những đơn vị đo diện tích này chủ yếu là các biến thể hình vuông của hình chiếu tuyến tính của chúng, ngoại trừ mẫu Anh là diện tích có chiều dài 1 fulông và chiều rộng là 1 xích. Từ tiếng Anh cổ "acre" có nghĩa là cánh đồng và nó thường được xem như diện tích có thể được cày trong một ngày bằng cách sử dụng ách hay bò.