Chuyển đổi trọng lượng

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Đơn vị đo lường hệ mét

Đơn vị đo trọng lượng theo hệ mét được dựa trên trọng lượng của thể tích nước theo hệ mét tương ứng. Ví dụ như, một lít nước nặng một kilôgam.

Đơn vị đo lường Anh / Mỹ

Các kim loại quý thường được đo bằng đơn vị "troi" (troi pao và troi ao-xơ), vui lòng đừng nhầm lẫn những đơn vị này với những đơn vị đo lường tiêu chuẩn. Chúng tôi không chắc chắn về nguồn gốc của Xtôn, Pao hoặc Ao-xơ. Nếu bạn biết, xin vui lòng email cho chúng tôi...