Chuyển đổi Ao-xơ sang Gam

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Gam sang Ao-xơ (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Ao-xơ sang Gam

g =
oz
 
________
 
 
0.035274
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Ao-xơ

Một đơn vị trọng lượng tương đương với một phần mười sáu pao hoặc 16 đram hoặc 28,349 gam

 

chuyển đổi Ao-xơ sang Gam

g =
oz
 
________
 
 
0.035274

Gam

Một đơn vị trọng lượng theo hệ mét tương đương với một phần nghìn kilôgam

 

Bảng Ao-xơ sang Gam

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Ao-xơ Gam
0oz 0.00g
1oz 28.35g
2oz 56.70g
3oz 85.05g
4oz 113.40g
5oz 141.75g
6oz 170.10g
7oz 198.45g
8oz 226.80g
9oz 255.15g
10oz 283.50g
11oz 311.84g
12oz 340.19g
13oz 368.54g
14oz 396.89g
15oz 425.24g
16oz 453.59g
17oz 481.94g
18oz 510.29g
19oz 538.64g
Ao-xơ Gam
20oz 566.99g
21oz 595.34g
22oz 623.69g
23oz 652.04g
24oz 680.39g
25oz 708.74g
26oz 737.09g
27oz 765.44g
28oz 793.79g
29oz 822.14g
30oz 850.49g
31oz 878.84g
32oz 907.18g
33oz 935.53g
34oz 963.88g
35oz 992.23g
36oz 1020.58g
37oz 1048.93g
38oz 1077.28g
39oz 1105.63g
Ao-xơ Gam
40oz 1133.98g
41oz 1162.33g
42oz 1190.68g
43oz 1219.03g
44oz 1247.38g
45oz 1275.73g
46oz 1304.08g
47oz 1332.43g
48oz 1360.78g
49oz 1389.13g
50oz 1417.48g
51oz 1445.83g
52oz 1474.18g
53oz 1502.52g
54oz 1530.87g
55oz 1559.22g
56oz 1587.57g
57oz 1615.92g
58oz 1644.27g
59oz 1672.62g
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian