chuyển đổi Gam

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Gam

Một đơn vị trọng lượng theo hệ mét tương đương với một phần nghìn kilôgam