Chuyển đổi Gam sang Kilôgam

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Kilôgam sang Gam (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Gam sang Kilôgam

kg =
g
 
______
 
 
1000.0
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Kilôgam

Gam

Một đơn vị trọng lượng theo hệ mét tương đương với một phần nghìn kilôgam

 

chuyển đổi Gam sang Kilôgam

kg =
g
 
______
 
 
1000.0

Kilôgam

Kilôgam là đơn vị khối lượng cơ bản trong Hệ đơn vị (SI) quốc tế, và được chấp nhận hàng ngày như là đơn vị trọng lượng (lực hấp dẫn tác động lên bất kỳ vật thể nhất định nào).

Kilôgam gần như chính xác bằng khối lượng của một lít nước.

 

Bảng Gam sang Kilôgam

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Gam Kilôgam
0g 0.00kg
1g 0.00kg
2g 0.00kg
3g 0.00kg
4g 0.00kg
5g 0.01kg
6g 0.01kg
7g 0.01kg
8g 0.01kg
9g 0.01kg
10g 0.01kg
11g 0.01kg
12g 0.01kg
13g 0.01kg
14g 0.01kg
15g 0.01kg
16g 0.02kg
17g 0.02kg
18g 0.02kg
19g 0.02kg
Gam Kilôgam
20g 0.02kg
21g 0.02kg
22g 0.02kg
23g 0.02kg
24g 0.02kg
25g 0.03kg
26g 0.03kg
27g 0.03kg
28g 0.03kg
29g 0.03kg
30g 0.03kg
31g 0.03kg
32g 0.03kg
33g 0.03kg
34g 0.03kg
35g 0.04kg
36g 0.04kg
37g 0.04kg
38g 0.04kg
39g 0.04kg
Gam Kilôgam
40g 0.04kg
41g 0.04kg
42g 0.04kg
43g 0.04kg
44g 0.04kg
45g 0.04kg
46g 0.05kg
47g 0.05kg
48g 0.05kg
49g 0.05kg
50g 0.05kg
51g 0.05kg
52g 0.05kg
53g 0.05kg
54g 0.05kg
55g 0.06kg
56g 0.06kg
57g 0.06kg
58g 0.06kg
59g 0.06kg
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian