chuyển đổi Thời gian

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Chuyển đổi thời gian

Đơn vị thời gian của SI là thứ hai. Từ đây suy ra phút (60 giây) và giờ (3600 giây). Một ngày được giả định là 86.400 giây cho các mục đích của máy tính này mặc dù điều này có thể thay đổi khi chèn một "giây nhuận".