Chuyển đổi thể tích

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Đơn vị đo lường hệ mét

Đơn vị đo lường thể tích theo hệ mét được dựa trên lít trong đó có 1000 trong một mét khối (tức là: 1l = 1000cm³).

Đơn vị đo lường Anh / Mỹ

Lưu ý rằng một galông Mỹ khác với một galông Anh. Chúng tôi không chắc chắn về nguồn gốc của Thùng, Galông hoặc Panh. Nếu bạn biết, xin vui lòng email cho chúng tôi...