Chuyển đổi Galông sang Lít

Có nhiều loại Galông. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Galông Mỹ (lỏng) sang Lít

  2. Galông Mỹ (chất khô) sang Lít

  3. Galông Anh sang Lít

Galông

Có sẵn một số loại Galông khác khau - cho chất lỏng Mỹ, chất khô Mỹ và Anh. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.