Chuyển đổi chiều dài

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Đơn vị đo lường hệ mét

Một mét được định nghĩa chính thức là khoảng cách ánh sáng đi được trong chân không trong 1/299.792.458 giây. Tất cả các đơn vị đo chiều dài và khoảng cách khác trong hệ mét đều bắt nguồn từ mét (ví dụ như, km= 1000m, 1m= 1000mm).

Đơn vị đo lường Anh / Mỹ

Những đơn vị đo lường này có sự tiến triển logic thấp. Một thước Anh có thể được định nghĩa là chiều dài của con lắc tạo ra vòng cung của nó để lắc trong chính xác 1 giây. Hải lý là khoảng cách ngang qua 1 '(1/60 độ) quanh bề mặt trái đất.