chuyển đổi Kilôgam

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Kilôgam

 • kg
 • kilo (không chính thức)
 • Đơn vị của :

  • Khối lượng
  • Trọng lượng (trong những vấn đề không khoa học)

  Sử dụng khắp thế giới:

  • Toàn cầu

  Mô tả:

  Kilôgam là đơn vị khối lượng cơ bản trong Hệ đơn vị (SI) quốc tế, và được chấp nhận hàng ngày như là đơn vị trọng lượng (lực hấp dẫn tác động lên bất kỳ vật thể nhất định nào).

  Kilôgam gần như chính xác bằng khối lượng của một lít nước.

  Định nghĩa:

  Kg được định nghĩa là tương đương với khối lượng của Kilôgam chuẩn quốc tế (IPK), một khối hợp kim bạch kim-iridi sản xuất vào năm 1889 và được lưu trữ tại Văn phòng cân đo quốc tế tại Sèvres, Pháp.

  Đó là đơn vị SI duy nhất được xác định bởi một đối tượng vật lý chứ không phải là tài sản vật lý cơ bản có thể được tái tạo trong các phòng thí nghiệm.

  Nguồn gốc:

  Trong một thời gian ngắn grave (cũng là một tiêu chuẩn tham chiếu kim loại) được sử dụng để định nghĩa cho một nghìn gam, cho đến khi nó được thay thế bằng kilôgam vào năm 1799.

  Năm 1795 hệ thống đo lường mét đã được áp dụng tại Pháp và gam đã được định nghĩa là "trọng lượng tuyệt đối của một thể tích nước tinh khiết tương đương với khối lập phương của một phần trăm mét, và ở nhiệt độ của đá tan chảy".

  Kilôgam (có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp chilioi [ngàn] và gramma [một trọng lượng nhỏ] đã được đặt tên như một đơn vị đo khối lượng thực tế hơn áp dụng đối với số lượng lớn hơn trong thương mại, và được sử dụng như đơn vị đo khối lượng cơ sở trong tất cả các hệ thống đo lường mét.

  Hệ đơn vị (SI) quốc tế được công bố vào năm 1960 sử dụng kilôgam là đơn vị đo khối lượng cơ sở, và được hầu hết các quốc gia trên trái đất (với một số ít trường hợp ngoại lệ như Mỹ) thông qua.

  Tham khảo chung:

  • Một kilôgam là trọng lượng gần đúng của một lít chai nước giải khát.
  • Đường thường được bán theo đơn vị 1kg.
  • Trọng lượng của quả bóng rổ thông thường khoảng 1 kg.

  Bối cảnh sử dụng:

  Kilôgam được sử dụng hàng ngày trên toàn cầu như một đơn vị đo khối lượng và trọng lượng.

  Kilôgam cũng là đơn vị đo khối lượng cơ bản cho tất cả hệ thống đo lường m.k.s, trong đó mét, kilôgam và giây được sử dụng trong mối tương quan lẫn nhau để xác định những khái niệm khác như newton áp dụng cho lực và pascal được dùng làm đơn vị đo áp suất.

  Đơn vị thành phần:

  Bội số: