chuyển đổi Miligam

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Miligam

Một đơn vị khối lượng tương đương với một phần nghìn gam.