Chuyển đổi Kilôgam sang Tấn mét (hoặc tấn)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Tấn mét (hoặc tấn) sang Kilôgam (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Kilôgam sang Tấn mét (hoặc tấn)

t =
kg
 
______
 
 
1000.0
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Kilôgam

Kilôgam

Kg được định nghĩa là tương đương với khối lượng của Kilôgam chuẩn quốc tế (IPK), một khối hợp kim bạch kim-iridi sản xuất vào năm 1889 và được lưu trữ tại Văn phòng cân đo quốc tế tại Sèvres, Pháp.

Đó là đơn vị SI duy nhất được xác định bởi một đối tượng vật lý chứ không phải là tài sản vật lý cơ bản có thể được tái tạo trong các phòng thí nghiệm.

 

chuyển đổi Kilôgam sang Tấn mét (hoặc tấn)

t =
kg
 
______
 
 
1000.0

 

Bảng Kilôgam sang Tấn mét (hoặc tấn)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Kilôgam Tấn mét (hoặc tấn)
0kg 0.00t
1kg 0.00t
2kg 0.00t
3kg 0.00t
4kg 0.00t
5kg 0.01t
6kg 0.01t
7kg 0.01t
8kg 0.01t
9kg 0.01t
10kg 0.01t
11kg 0.01t
12kg 0.01t
13kg 0.01t
14kg 0.01t
15kg 0.01t
16kg 0.02t
17kg 0.02t
18kg 0.02t
19kg 0.02t
Kilôgam Tấn mét (hoặc tấn)
20kg 0.02t
21kg 0.02t
22kg 0.02t
23kg 0.02t
24kg 0.02t
25kg 0.03t
26kg 0.03t
27kg 0.03t
28kg 0.03t
29kg 0.03t
30kg 0.03t
31kg 0.03t
32kg 0.03t
33kg 0.03t
34kg 0.03t
35kg 0.04t
36kg 0.04t
37kg 0.04t
38kg 0.04t
39kg 0.04t
Kilôgam Tấn mét (hoặc tấn)
40kg 0.04t
41kg 0.04t
42kg 0.04t
43kg 0.04t
44kg 0.04t
45kg 0.04t
46kg 0.05t
47kg 0.05t
48kg 0.05t
49kg 0.05t
50kg 0.05t
51kg 0.05t
52kg 0.05t
53kg 0.05t
54kg 0.05t
55kg 0.06t
56kg 0.06t
57kg 0.06t
58kg 0.06t
59kg 0.06t
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian