chuyển đổi Milimet khối

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Milimet khối

Thể tích tương đương với một khối lập phương một milimet nhân với một milimet nhân với một milimet. Thông thường được gọi là một micrôlit vì đó là một phần triệu lít.