Chuyển đổi Lít sang Quart Mỹ (chất lỏng)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Quart Mỹ (chất lỏng) sang Lít (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Lít sang Quart Mỹ (chất lỏng)

qt =
L * 1.0567
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

 

chuyển đổi Lít sang Quart Mỹ (chất lỏng)

qt =
L * 1.0567
 
 
 

 

Bảng Lít sang Quart Mỹ (chất lỏng)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Lít Quart Mỹ (chất lỏng)
0L 0.00qt
1L 1.06qt
2L 2.11qt
3L 3.17qt
4L 4.23qt
5L 5.28qt
6L 6.34qt
7L 7.40qt
8L 8.45qt
9L 9.51qt
10L 10.57qt
11L 11.62qt
12L 12.68qt
13L 13.74qt
14L 14.79qt
15L 15.85qt
16L 16.91qt
17L 17.96qt
18L 19.02qt
19L 20.08qt
Lít Quart Mỹ (chất lỏng)
20L 21.13qt
21L 22.19qt
22L 23.25qt
23L 24.30qt
24L 25.36qt
25L 26.42qt
26L 27.47qt
27L 28.53qt
28L 29.59qt
29L 30.64qt
30L 31.70qt
31L 32.76qt
32L 33.81qt
33L 34.87qt
34L 35.93qt
35L 36.98qt
36L 38.04qt
37L 39.10qt
38L 40.15qt
39L 41.21qt
Lít Quart Mỹ (chất lỏng)
40L 42.27qt
41L 43.32qt
42L 44.38qt
43L 45.44qt
44L 46.49qt
45L 47.55qt
46L 48.61qt
47L 49.66qt
48L 50.72qt
49L 51.78qt
50L 52.83qt
51L 53.89qt
52L 54.95qt
53L 56.00qt
54L 57.06qt
55L 58.12qt
56L 59.17qt
57L 60.23qt
58L 61.29qt
59L 62.34qt
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian