Bảng chuyển đổi Galông Anh

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Galông Anh

Galông Anh (Anh) được chính thức định nghĩa là 4,54609 lít.