Chuyển đổi Galông Anh sang Galông Mỹ (lỏng)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Galông Mỹ (lỏng) sang Galông Anh (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Galông Anh sang Galông Mỹ (lỏng)

US gal lqd =
UK gal * 1.2009
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Galông Anh

Galông Anh

Galông Anh (Anh) được chính thức định nghĩa là 4,54609 lít.

 

chuyển đổi Galông Anh sang Galông Mỹ (lỏng)

US gal lqd =
UK gal * 1.2009
 
 
 

Galông Mỹ (lỏng)

Một đơn vị dung tích Mỹ (cho chất lỏng) bằng 4 quart hoặc 3,785 lít. Lưu ý cũng có sự khác nhau giữa galông cho chất khô của Mỹ và galông Anh.

 

Bảng Galông Anh sang Galông Mỹ (lỏng)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Galông Anh Galông Mỹ (lỏng)
0UK gal 0.00US gal lqd
1UK gal 1.20US gal lqd
2UK gal 2.40US gal lqd
3UK gal 3.60US gal lqd
4UK gal 4.80US gal lqd
5UK gal 6.00US gal lqd
6UK gal 7.21US gal lqd
7UK gal 8.41US gal lqd
8UK gal 9.61US gal lqd
9UK gal 10.81US gal lqd
10UK gal 12.01US gal lqd
11UK gal 13.21US gal lqd
12UK gal 14.41US gal lqd
13UK gal 15.61US gal lqd
14UK gal 16.81US gal lqd
15UK gal 18.01US gal lqd
16UK gal 19.22US gal lqd
17UK gal 20.42US gal lqd
18UK gal 21.62US gal lqd
19UK gal 22.82US gal lqd
Galông Anh Galông Mỹ (lỏng)
20UK gal 24.02US gal lqd
21UK gal 25.22US gal lqd
22UK gal 26.42US gal lqd
23UK gal 27.62US gal lqd
24UK gal 28.82US gal lqd
25UK gal 30.02US gal lqd
26UK gal 31.22US gal lqd
27UK gal 32.43US gal lqd
28UK gal 33.63US gal lqd
29UK gal 34.83US gal lqd
30UK gal 36.03US gal lqd
31UK gal 37.23US gal lqd
32UK gal 38.43US gal lqd
33UK gal 39.63US gal lqd
34UK gal 40.83US gal lqd
35UK gal 42.03US gal lqd
36UK gal 43.23US gal lqd
37UK gal 44.44US gal lqd
38UK gal 45.64US gal lqd
39UK gal 46.84US gal lqd
Galông Anh Galông Mỹ (lỏng)
40UK gal 48.04US gal lqd
41UK gal 49.24US gal lqd
42UK gal 50.44US gal lqd
43UK gal 51.64US gal lqd
44UK gal 52.84US gal lqd
45UK gal 54.04US gal lqd
46UK gal 55.24US gal lqd
47UK gal 56.44US gal lqd
48UK gal 57.65US gal lqd
49UK gal 58.85US gal lqd
50UK gal 60.05US gal lqd
51UK gal 61.25US gal lqd
52UK gal 62.45US gal lqd
53UK gal 63.65US gal lqd
54UK gal 64.85US gal lqd
55UK gal 66.05US gal lqd
56UK gal 67.25US gal lqd
57UK gal 68.45US gal lqd
58UK gal 69.66US gal lqd
59UK gal 70.86US gal lqd
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian