Chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Galông Anh

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Galông Anh sang Galông Mỹ (lỏng) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Galông Anh

UK gal =
US gal lqd * 0.83267
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Galông Anh

Galông Mỹ (lỏng)

Một đơn vị dung tích Mỹ (cho chất lỏng) bằng 4 quart hoặc 3,785 lít. Lưu ý cũng có sự khác nhau giữa galông cho chất khô của Mỹ và galông Anh.

 

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Galông Anh

UK gal =
US gal lqd * 0.83267
 
 
 

Galông Anh

Galông Anh là đơn vị đo thể tích của chất lỏng hoặc dung tích của thùng lưu trữ chất lỏng, không phải là khối lượng của chất lỏng. Do đó, một galông chất lỏng có thể có khối lượng khác so với một galông chất lỏng khác.

Một galông Anh chất lỏng được định nghĩa là 4,54609 lít, và do đó chiếm một không gian tương đương với xấp xỉ 4.546 centimet khối (xấp xỉ băng 16,5cm khối).

galông chất lỏng của Mỹgalông chất khô của Mỹ là các đơn vị khác được xác định theo các phương thức khác nhau. Galông chất lỏng của Mỹ được xác định là 231 inch khối và bằng xấp xỉ 3,785 lít. Một galông Anh tương đương với xấp xỉ 1,2 galông chất lỏng của Mỹ.

Galông chất khô của Mỹ là một đơn vị đo lường được áp dụng trong lịch sử cho thể tích của ngũ cốc hoặc hàng hóa khô khác. Đơn vị này hiện không thường được sử dụng, nhưng được xác định gần đây nhất là 268,8025 inch khối.

 

Bảng Galông Mỹ (lỏng) sang Galông Anh

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Galông Mỹ (lỏng) Galông Anh
0US gal lqd 0.00UK gal
1US gal lqd 0.83UK gal
2US gal lqd 1.67UK gal
3US gal lqd 2.50UK gal
4US gal lqd 3.33UK gal
5US gal lqd 4.16UK gal
6US gal lqd 5.00UK gal
7US gal lqd 5.83UK gal
8US gal lqd 6.66UK gal
9US gal lqd 7.49UK gal
10US gal lqd 8.33UK gal
11US gal lqd 9.16UK gal
12US gal lqd 9.99UK gal
13US gal lqd 10.82UK gal
14US gal lqd 11.66UK gal
15US gal lqd 12.49UK gal
16US gal lqd 13.32UK gal
17US gal lqd 14.16UK gal
18US gal lqd 14.99UK gal
19US gal lqd 15.82UK gal
Galông Mỹ (lỏng) Galông Anh
20US gal lqd 16.65UK gal
21US gal lqd 17.49UK gal
22US gal lqd 18.32UK gal
23US gal lqd 19.15UK gal
24US gal lqd 19.98UK gal
25US gal lqd 20.82UK gal
26US gal lqd 21.65UK gal
27US gal lqd 22.48UK gal
28US gal lqd 23.31UK gal
29US gal lqd 24.15UK gal
30US gal lqd 24.98UK gal
31US gal lqd 25.81UK gal
32US gal lqd 26.65UK gal
33US gal lqd 27.48UK gal
34US gal lqd 28.31UK gal
35US gal lqd 29.14UK gal
36US gal lqd 29.98UK gal
37US gal lqd 30.81UK gal
38US gal lqd 31.64UK gal
39US gal lqd 32.47UK gal
Galông Mỹ (lỏng) Galông Anh
40US gal lqd 33.31UK gal
41US gal lqd 34.14UK gal
42US gal lqd 34.97UK gal
43US gal lqd 35.80UK gal
44US gal lqd 36.64UK gal
45US gal lqd 37.47UK gal
46US gal lqd 38.30UK gal
47US gal lqd 39.14UK gal
48US gal lqd 39.97UK gal
49US gal lqd 40.80UK gal
50US gal lqd 41.63UK gal
51US gal lqd 42.47UK gal
52US gal lqd 43.30UK gal
53US gal lqd 44.13UK gal
54US gal lqd 44.96UK gal
55US gal lqd 45.80UK gal
56US gal lqd 46.63UK gal
57US gal lqd 47.46UK gal
58US gal lqd 48.30UK gal
59US gal lqd 49.13UK gal
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian