Bảng chuyển đổi Tách đo lường

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Tách đo lường

Một đơn vị đo lường theo hệ mét gần đúng với tách Mỹ tương đương một phần tư lít