Bảng chuyển đổi Thước khối

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Thước khối

Một đơn vị thể tích (như đối với cát hoặc sỏi)