Chuyển đổi Galông Anh sang Ao-xơ chất lỏng Anh

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Ao-xơ chất lỏng Anh sang Galông Anh (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Galông Anh sang Ao-xơ chất lỏng Anh

uk fl oz =
UK gal * 160.00
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Galông Anh

Galông Anh

Galông Anh (Anh) được chính thức định nghĩa là 4,54609 lít.

 

chuyển đổi Galông Anh sang Ao-xơ chất lỏng Anh

uk fl oz =
UK gal * 160.00
 
 
 

 

Bảng Galông Anh sang Ao-xơ chất lỏng Anh

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Galông Anh Ao-xơ chất lỏng Anh
0UK gal 0.00uk fl oz
1UK gal 160.00uk fl oz
2UK gal 320.00uk fl oz
3UK gal 480.00uk fl oz
4UK gal 640.00uk fl oz
5UK gal 800.00uk fl oz
6UK gal 960.00uk fl oz
7UK gal 1120.00uk fl oz
8UK gal 1280.00uk fl oz
9UK gal 1440.00uk fl oz
10UK gal 1600.00uk fl oz
11UK gal 1760.00uk fl oz
12UK gal 1920.00uk fl oz
13UK gal 2080.00uk fl oz
14UK gal 2240.00uk fl oz
15UK gal 2400.00uk fl oz
16UK gal 2560.00uk fl oz
17UK gal 2720.00uk fl oz
18UK gal 2880.00uk fl oz
19UK gal 3040.00uk fl oz
Galông Anh Ao-xơ chất lỏng Anh
20UK gal 3200.00uk fl oz
21UK gal 3360.00uk fl oz
22UK gal 3520.00uk fl oz
23UK gal 3680.00uk fl oz
24UK gal 3840.00uk fl oz
25UK gal 4000.00uk fl oz
26UK gal 4160.00uk fl oz
27UK gal 4320.00uk fl oz
28UK gal 4480.00uk fl oz
29UK gal 4640.00uk fl oz
30UK gal 4800.00uk fl oz
31UK gal 4960.00uk fl oz
32UK gal 5120.00uk fl oz
33UK gal 5280.00uk fl oz
34UK gal 5440.00uk fl oz
35UK gal 5600.00uk fl oz
36UK gal 5760.00uk fl oz
37UK gal 5920.00uk fl oz
38UK gal 6080.00uk fl oz
39UK gal 6240.00uk fl oz
Galông Anh Ao-xơ chất lỏng Anh
40UK gal 6400.00uk fl oz
41UK gal 6560.00uk fl oz
42UK gal 6720.00uk fl oz
43UK gal 6880.00uk fl oz
44UK gal 7040.00uk fl oz
45UK gal 7200.00uk fl oz
46UK gal 7360.00uk fl oz
47UK gal 7520.00uk fl oz
48UK gal 7680.00uk fl oz
49UK gal 7840.00uk fl oz
50UK gal 8000.00uk fl oz
51UK gal 8160.00uk fl oz
52UK gal 8320.00uk fl oz
53UK gal 8480.00uk fl oz
54UK gal 8640.00uk fl oz
55UK gal 8800.00uk fl oz
56UK gal 8960.00uk fl oz
57UK gal 9120.00uk fl oz
58UK gal 9280.00uk fl oz
59UK gal 9440.00uk fl oz
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian