การแปลง ช้อนชา เป็น มิลลิลิตร

มีประเภทของ ช้อนชา มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ช้อนชาอเมริกา เป็น มิลลิลิตร

  2. ช้อนชาอังกฤษ เป็น มิลลิลิตร

  3. ช้อนชาเมตริก เป็น มิลลิลิตร

ช้อนชา

ช้อนชามีหลายชนิดที่แตกต่างกัน มีสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและเมตริก กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

มิลลิลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร