การแปลง ลิตร เป็น กิโลลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กิโลลิตร เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kl =
L
 
______
 
 
1000.0
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kl =
L
 
______
 
 
1000.0

กิโลลิตร

มาตรวัดหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งลูกบาศก์เมตร

 

ตาราง ลิตร เป็น กิโลลิตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร กิโลลิตร
0L 0.00kl
1L 0.00kl
2L 0.00kl
3L 0.00kl
4L 0.00kl
5L 0.01kl
6L 0.01kl
7L 0.01kl
8L 0.01kl
9L 0.01kl
10L 0.01kl
11L 0.01kl
12L 0.01kl
13L 0.01kl
14L 0.01kl
15L 0.01kl
16L 0.02kl
17L 0.02kl
18L 0.02kl
19L 0.02kl
ลิตร กิโลลิตร
20L 0.02kl
21L 0.02kl
22L 0.02kl
23L 0.02kl
24L 0.02kl
25L 0.03kl
26L 0.03kl
27L 0.03kl
28L 0.03kl
29L 0.03kl
30L 0.03kl
31L 0.03kl
32L 0.03kl
33L 0.03kl
34L 0.03kl
35L 0.04kl
36L 0.04kl
37L 0.04kl
38L 0.04kl
39L 0.04kl
ลิตร กิโลลิตร
40L 0.04kl
41L 0.04kl
42L 0.04kl
43L 0.04kl
44L 0.04kl
45L 0.04kl
46L 0.05kl
47L 0.05kl
48L 0.05kl
49L 0.05kl
50L 0.05kl
51L 0.05kl
52L 0.05kl
53L 0.05kl
54L 0.05kl
55L 0.06kl
56L 0.06kl
57L 0.06kl
58L 0.06kl
59L 0.06kl
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา