การแปลง กิโลลิตร เป็น ลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลิตร เป็น กิโลลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
kl
 
_________
 
 
0.0010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

กิโลลิตร

มาตรวัดหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งลูกบาศก์เมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
kl
 
_________
 
 
0.0010000

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

ตาราง กิโลลิตร เป็น ลิตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลลิตร ลิตร
0kl 0.00L
1kl 1000.00L
2kl 2000.00L
3kl 3000.00L
4kl 4000.00L
5kl 5000.00L
6kl 6000.00L
7kl 7000.00L
8kl 8000.00L
9kl 9000.00L
10kl 10000.00L
11kl 11000.00L
12kl 12000.00L
13kl 13000.00L
14kl 14000.00L
15kl 15000.00L
16kl 16000.00L
17kl 17000.00L
18kl 18000.00L
19kl 19000.00L
กิโลลิตร ลิตร
20kl 20000.00L
21kl 21000.00L
22kl 22000.00L
23kl 23000.00L
24kl 24000.00L
25kl 25000.00L
26kl 26000.00L
27kl 27000.00L
28kl 28000.00L
29kl 29000.00L
30kl 30000.00L
31kl 31000.00L
32kl 32000.00L
33kl 33000.00L
34kl 34000.00L
35kl 35000.00L
36kl 36000.00L
37kl 37000.00L
38kl 38000.00L
39kl 39000.00L
กิโลลิตร ลิตร
40kl 40000.00L
41kl 41000.00L
42kl 42000.00L
43kl 43000.00L
44kl 44000.00L
45kl 45000.00L
46kl 46000.00L
47kl 47000.00L
48kl 48000.00L
49kl 49000.00L
50kl 50000.00L
51kl 51000.00L
52kl 52000.00L
53kl 53000.00L
54kl 54000.00L
55kl 55000.00L
56kl 56000.00L
57kl 57000.00L
58kl 58000.00L
59kl 59000.00L
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา