การแปลง กิโลลิตร เป็น บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน) เป็น กิโลลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US bbl oil =
kl * 6.2898
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

กิโลลิตร

มาตรวัดหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งลูกบาศก์เมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US bbl oil =
kl * 6.2898
 
 
 

บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

หน่วยวัดของสหรัฐอเมริกาสำหรับน้ำมัน  ดูเพิ่มเติมสหรัฐบาร์เรลเหลว บาร์เรลรัฐบาลกลางสหรัฐ บาร์เรลน้ำมัน และสหราชอาณาจักรบาร์เรล

 

ตาราง กิโลลิตร เป็น บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลลิตร บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)
0kl 0.00US bbl oil
1kl 6.29US bbl oil
2kl 12.58US bbl oil
3kl 18.87US bbl oil
4kl 25.16US bbl oil
5kl 31.45US bbl oil
6kl 37.74US bbl oil
7kl 44.03US bbl oil
8kl 50.32US bbl oil
9kl 56.61US bbl oil
10kl 62.90US bbl oil
11kl 69.19US bbl oil
12kl 75.48US bbl oil
13kl 81.77US bbl oil
14kl 88.06US bbl oil
15kl 94.35US bbl oil
16kl 100.64US bbl oil
17kl 106.93US bbl oil
18kl 113.22US bbl oil
19kl 119.51US bbl oil
กิโลลิตร บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)
20kl 125.80US bbl oil
21kl 132.09US bbl oil
22kl 138.38US bbl oil
23kl 144.67US bbl oil
24kl 150.96US bbl oil
25kl 157.25US bbl oil
26kl 163.54US bbl oil
27kl 169.82US bbl oil
28kl 176.11US bbl oil
29kl 182.40US bbl oil
30kl 188.69US bbl oil
31kl 194.98US bbl oil
32kl 201.27US bbl oil
33kl 207.56US bbl oil
34kl 213.85US bbl oil
35kl 220.14US bbl oil
36kl 226.43US bbl oil
37kl 232.72US bbl oil
38kl 239.01US bbl oil
39kl 245.30US bbl oil
กิโลลิตร บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)
40kl 251.59US bbl oil
41kl 257.88US bbl oil
42kl 264.17US bbl oil
43kl 270.46US bbl oil
44kl 276.75US bbl oil
45kl 283.04US bbl oil
46kl 289.33US bbl oil
47kl 295.62US bbl oil
48kl 301.91US bbl oil
49kl 308.20US bbl oil
50kl 314.49US bbl oil
51kl 320.78US bbl oil
52kl 327.07US bbl oil
53kl 333.36US bbl oil
54kl 339.65US bbl oil
55kl 345.94US bbl oil
56kl 352.23US bbl oil
57kl 358.52US bbl oil
58kl 364.81US bbl oil
59kl 371.10US bbl oil
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา