การแปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลูกบาศก์เมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft³ =
m³ * 35.315
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ลูกบาศก์ฟุต

ลูกบาศก์เมตร

หน่วยวัดเมตริกของปริมาณที่ใช้กันทั่วไปในการแสดงความเข้มข้นของสารเคมีในปริมาณของอากาศ หนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 35.3 ลูกบาศก์ฟุตหรือ 1.3 ลูกบาศก์หลา หนึ่งลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

ft³ =
m³ * 35.315
 
 
 

ลูกบาศก์ฟุต

ลูกบาศก์ฟุตเป็นหน่วยปริมาตรที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล และระบบการวัดตามจารีดประเพณีของสหรัฐอเมริกา

ลูกบาศก์ฟุตสามารถใช้เพื่ออธิบายปริมาตรของวัตถุที่กำหนด หรือความจุของตู้คอนเทนเนอร์เพื่อยึดสิ่งของดังกล่าว

 

ตาราง ลูกบาศก์เมตร เป็น ลูกบาศก์ฟุต

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต
0 0.00ft³
1 35.31ft³
2 70.63ft³
3 105.94ft³
4 141.26ft³
5 176.57ft³
6 211.89ft³
7 247.20ft³
8 282.52ft³
9 317.83ft³
10 353.15ft³
11 388.46ft³
12 423.78ft³
13 459.09ft³
14 494.41ft³
15 529.72ft³
16 565.03ft³
17 600.35ft³
18 635.66ft³
19 670.98ft³
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต
20 706.29ft³
21 741.61ft³
22 776.92ft³
23 812.24ft³
24 847.55ft³
25 882.87ft³
26 918.18ft³
27 953.50ft³
28 988.81ft³
29 1024.13ft³
30 1059.44ft³
31 1094.75ft³
32 1130.07ft³
33 1165.38ft³
34 1200.70ft³
35 1236.01ft³
36 1271.33ft³
37 1306.64ft³
38 1341.96ft³
39 1377.27ft³
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต
40 1412.59ft³
41 1447.90ft³
42 1483.22ft³
43 1518.53ft³
44 1553.85ft³
45 1589.16ft³
46 1624.47ft³
47 1659.79ft³
48 1695.10ft³
49 1730.42ft³
50 1765.73ft³
51 1801.05ft³
52 1836.36ft³
53 1871.68ft³
54 1906.99ft³
55 1942.31ft³
56 1977.62ft³
57 2012.94ft³
58 2048.25ft³
59 2083.57ft³
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา