การแปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ลูกบาศก์นิ้ว (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cm³ =
in³
 
________
 
 
0.061024
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลูกบาศก์นิ้ว

หน่วยวัดปริมาณ เพราะหมายถึงพื้นที่หนึ่งนิ้วยาวหนึ่งนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วลึก

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cm³ =
in³
 
________
 
 
0.061024

ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาณเทียบเท่าปริมาณก้อนหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตร เรียกบ่อยว่ามิลลิลิตรเนื่องจากเป็นพันลิตรที่

 

ตาราง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์นิ้ว ลูกบาศก์เซนติเมตร
0in³ 0.00cm³
1in³ 16.39cm³
2in³ 32.77cm³
3in³ 49.16cm³
4in³ 65.55cm³
5in³ 81.94cm³
6in³ 98.32cm³
7in³ 114.71cm³
8in³ 131.10cm³
9in³ 147.48cm³
10in³ 163.87cm³
11in³ 180.26cm³
12in³ 196.64cm³
13in³ 213.03cm³
14in³ 229.42cm³
15in³ 245.81cm³
16in³ 262.19cm³
17in³ 278.58cm³
18in³ 294.97cm³
19in³ 311.35cm³
ลูกบาศก์นิ้ว ลูกบาศก์เซนติเมตร
20in³ 327.74cm³
21in³ 344.13cm³
22in³ 360.52cm³
23in³ 376.90cm³
24in³ 393.29cm³
25in³ 409.68cm³
26in³ 426.06cm³
27in³ 442.45cm³
28in³ 458.84cm³
29in³ 475.22cm³
30in³ 491.61cm³
31in³ 508.00cm³
32in³ 524.39cm³
33in³ 540.77cm³
34in³ 557.16cm³
35in³ 573.55cm³
36in³ 589.93cm³
37in³ 606.32cm³
38in³ 622.71cm³
39in³ 639.10cm³
ลูกบาศก์นิ้ว ลูกบาศก์เซนติเมตร
40in³ 655.48cm³
41in³ 671.87cm³
42in³ 688.26cm³
43in³ 704.64cm³
44in³ 721.03cm³
45in³ 737.42cm³
46in³ 753.80cm³
47in³ 770.19cm³
48in³ 786.58cm³
49in³ 802.97cm³
50in³ 819.35cm³
51in³ 835.74cm³
52in³ 852.13cm³
53in³ 868.51cm³
54in³ 884.90cm³
55in³ 901.29cm³
56in³ 917.68cm³
57in³ 934.06cm³
58in³ 950.45cm³
59in³ 966.84cm³
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา