การแปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

in³ =
cm³ * 0.061024
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาณเทียบเท่าปริมาณก้อนหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตร เรียกบ่อยว่ามิลลิลิตรเนื่องจากเป็นพันลิตรที่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

in³ =
cm³ * 0.061024
 
 
 

ลูกบาศก์นิ้ว

หน่วยวัดปริมาณ เพราะหมายถึงพื้นที่หนึ่งนิ้วยาวหนึ่งนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วลึก

 

ตาราง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์นิ้ว
0cm³ 0.00in³
1cm³ 0.06in³
2cm³ 0.12in³
3cm³ 0.18in³
4cm³ 0.24in³
5cm³ 0.31in³
6cm³ 0.37in³
7cm³ 0.43in³
8cm³ 0.49in³
9cm³ 0.55in³
10cm³ 0.61in³
11cm³ 0.67in³
12cm³ 0.73in³
13cm³ 0.79in³
14cm³ 0.85in³
15cm³ 0.92in³
16cm³ 0.98in³
17cm³ 1.04in³
18cm³ 1.10in³
19cm³ 1.16in³
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์นิ้ว
20cm³ 1.22in³
21cm³ 1.28in³
22cm³ 1.34in³
23cm³ 1.40in³
24cm³ 1.46in³
25cm³ 1.53in³
26cm³ 1.59in³
27cm³ 1.65in³
28cm³ 1.71in³
29cm³ 1.77in³
30cm³ 1.83in³
31cm³ 1.89in³
32cm³ 1.95in³
33cm³ 2.01in³
34cm³ 2.07in³
35cm³ 2.14in³
36cm³ 2.20in³
37cm³ 2.26in³
38cm³ 2.32in³
39cm³ 2.38in³
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์นิ้ว
40cm³ 2.44in³
41cm³ 2.50in³
42cm³ 2.56in³
43cm³ 2.62in³
44cm³ 2.69in³
45cm³ 2.75in³
46cm³ 2.81in³
47cm³ 2.87in³
48cm³ 2.93in³
49cm³ 2.99in³
50cm³ 3.05in³
51cm³ 3.11in³
52cm³ 3.17in³
53cm³ 3.23in³
54cm³ 3.30in³
55cm³ 3.36in³
56cm³ 3.42in³
57cm³ 3.48in³
58cm³ 3.54in³
59cm³ 3.60in³
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา