การแปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ลูกบาศก์เมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลูกบาศก์เมตร เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m³ =
cm³
 
_______
 
 
1000000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาณเทียบเท่าปริมาณก้อนหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตร เรียกบ่อยว่ามิลลิลิตรเนื่องจากเป็นพันลิตรที่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m³ =
cm³
 
_______
 
 
1000000

ลูกบาศก์เมตร

หน่วยวัดเมตริกของปริมาณที่ใช้กันทั่วไปในการแสดงความเข้มข้นของสารเคมีในปริมาณของอากาศ หนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 35.3 ลูกบาศก์ฟุตหรือ 1.3 ลูกบาศก์หลา หนึ่งลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตร

 

ตาราง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ลูกบาศก์เมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร
0cm³ 0.00
1cm³ 0.00
2cm³ 0.00
3cm³ 0.00
4cm³ 0.00
5cm³ 0.00
6cm³ 0.00
7cm³ 0.00
8cm³ 0.00
9cm³ 0.00
10cm³ 0.00
11cm³ 0.00
12cm³ 0.00
13cm³ 0.00
14cm³ 0.00
15cm³ 0.00
16cm³ 0.00
17cm³ 0.00
18cm³ 0.00
19cm³ 0.00
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร
20cm³ 0.00
21cm³ 0.00
22cm³ 0.00
23cm³ 0.00
24cm³ 0.00
25cm³ 0.00
26cm³ 0.00
27cm³ 0.00
28cm³ 0.00
29cm³ 0.00
30cm³ 0.00
31cm³ 0.00
32cm³ 0.00
33cm³ 0.00
34cm³ 0.00
35cm³ 0.00
36cm³ 0.00
37cm³ 0.00
38cm³ 0.00
39cm³ 0.00
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร
40cm³ 0.00
41cm³ 0.00
42cm³ 0.00
43cm³ 0.00
44cm³ 0.00
45cm³ 0.00
46cm³ 0.00
47cm³ 0.00
48cm³ 0.00
49cm³ 0.00
50cm³ 0.00
51cm³ 0.00
52cm³ 0.00
53cm³ 0.00
54cm³ 0.00
55cm³ 0.00
56cm³ 0.00
57cm³ 0.00
58cm³ 0.00
59cm³ 0.00
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา