Kilometer konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Kilometer

 • Km
 • Slang: 'k' eller 'kays' i talspråk
 • Enhet av :

  • Längd / avstånd

  Bruk i hela världen:

  • Längdenheten Kilometer används över hela världen för att mäta avståndet mellan geografiska platser på land, och i de flesta länder är kilometern den officiella enheten för detta ändamål. De främsta undantagen är Storbritannien och USA där standarn enheten fortfarande är engelska milen.

  Definition:

  Kilometern är en längdenhet i det metriska systemet som motsvarar en tusendel av en meter.

  1 km motsvarar 0,6214 engelska mil.

  Ursprung:

  Det metriska-, eller decimal- vikt och mått systemet infördes i Frankrike år 1795. Där användes metern som basen för mätningar av längd, systemet används nu officiellt utöver hela världen, med några anmärkningsvärda undantag.

  Gemensamma referenser :

  • Världens högsta byggnad, Burj Khalifa I Dubai, är 0,82984 km hög.
  • Niagarafallen, på gränsen mellan USA och Kanada, är cirka 1 km bred.
  • Toppen av Mount Everest är 8,848 km över havet.
  • Mellan Paris i Frankrike och Berlin i Tyskland är det 878 km, även om du måste resa över 1050 km från ena stället till det andra med transport på land.
  • Det genomsnittliga avståndet mellan jorden och månen är 384.400 km.

  Använd sammanhang:

  Kilometern används vanligtvis till vägmärken för att ange hur lång sträcka som fattas vid varje given plats på en sträcka mellan två punkter. Den är också den mest populära enheten för att beskriva avståndet mellan två platser på en rak linje (tvärs över jordytan).

  Komponent enheter:

  Multiplar:

  • Metriska längd/avstånd enheter baseras på bråkdelar eller multipel av en meter, därav finns inga officiella multipel av kilometern.
  • Men det finns metriska längd/avstånd mått som är större än en kilometer som kan uttryckas i termer av kilometer.
  • En megameter = 1 miljon meter (eller 10.000 km)
  • En gigameter = 1 miljard meter (eller 1.000.000 km)