Parsec konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Parsec

 • pc
 • Enhet av :

  • Astronomisk längd /avstånd

  Bruk i hela världen:

  • Global

  Beskrivning:

  Parsec är en längdenhet som är likvärdig med cirka 20 biljoner (20.000.000.000.000) engelska mil, 31 biljoner kilometer, eller 206.264 gånger avståndet från jorden till solen.

  En parsec är också likvärdig med cirka 3,26 ljusår (avståndet baseras på om man reser i ljusets hastighet under tre år och tre månader).

  Definition:

  Astronomer använde trigonometri för att räkna ut avståndet till stjärnor långt innan beteckningen parsec myntades, men den nya enheten gjorde det enklare att konceptualisera outgrundliga avstånd.

  En parsec är avståndet mellan solen och ett astronomiskt objekt vilket har en parallax vinkel på en bågsekund (1/3600 av en grad). Den parallaxa vinkeln finner man när man mäter den parallaxa rörelsen (eller skenbara rörelsen av en relativt stabil stjärna, till mer avlägsna stjärnor) när stjärnan observeras från motstatt sida av solen (ett intervall av sex månader på jorden). Den parallaxa vinkeln uppnås genom att halvera vinkelskillnaden i mätningarna.

  När man har etablerat måttet på den parallaxa vinkeln så kan man räkna ut avståndet till en stjärna genom att använda trigonometri, eftersom vi känner till avståndet mellan jorden och solen. Avståndet från solen till en kropp med en parallax vinkel av 1 bågekund blev således definierat som en enhet och, tack vare T

  Ursprung:

  Termen parsec myntades av den brittiske astronomen Herbert Hall Turner år 1913. En enhet för avstånd användbar i astronomin hade definierats men hade ännu inget namn, och “the Astronomer Royal” (kungligt ämbete) vädjade om förslag. Turners förslag antogs – parsec som härstammade från definitionen på den enhet som utgörs av avståndet från solen till ett astronomiskt objekt och har en parallax vinkel på en bågsekund.

  Gemensamma referenser :

  • Proxima Centauri – den sjärna som ligger närmast jorden förutom solen, är 1,29 parsec fjärran.
  • Vintergatans centrum är över 8 kpc från jorden.

  Använd sammanhang:

  Astronomi – parsec är en relativt liten enhet inom astronomin trots de enorma avstånd som den kan fastställa. Megaparsec (Mpc) används för att beskriva avstånd på en miljon parsec.

  Komponent enheter:

  • Inget

  Multiplar:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc