Omvandlar app för mobil telefon.

Our free Android app is now live! You can use the QR code link by scanning with your phone or you can email yourself the link to the Play store by clicking here: app@metric-conversions.org and we will let you know when it is ready.

We are developing our iOS app for iPhones and iPads as fast as we can... send an email with subject "iPhone" to app@metric-conversions.org and we will let you know when it is ready. If you have an Apple device you can bookmark this page in the meantime by clicking the app icon above.

We are developing our iOS app for iPhones and iPads as fast as we can... send an email with subject "iPhone" to app@metric-conversions.org and we will let you know when it is ready. If you have an Apple device you can bookmark this page in the meantime by clicking the app icon above.

If you know someone with an Android phone, please let them know that the app is available for them by cicking here:

Denna webbsida ägs och uppdateras av Wight Hat Ltd. ©2003-2020.

De fullständiga terms & conditions kan hittas genom att klicka här.

Medan all prestation har lagts ner för att försäkra tillförlitlighet av de metriska omvandlare och tabeller som finns på denna webbplats, så kan vi inte garantera eller stå till svars för möjliga felaktigheter som kan ha uppstått. Meddela oss gärna om du hittar några felaktigheter bland informationen på den här webbsidan genom att använda kontaktlänken överst på denna sida så kommer vi sen korrigera detta så fort som möjligt.

Denna sidan uppdaterades senast:: 18-02-2020