Metriska konverterings diagram och omvandlare för metrisk konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Omvandlar app för mobil telefon. Metrisk konverteringstabell Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta

Det metriska systemet kom till i Frankrike år 1799 efter franska revolutionen även om decimal enheter tidigare hade används i många andra länder och kulturer. Fastän det har funnits många olika måttenheter och definitionen på dessa har omarbetats, så är det officiella måttsystemet i de flesta länder en modern form av metersystemet som är känt som "International System of Units"(internationella systemet för enheter).

Eftersom andra måttsystem fortfarande används runt om i världen, som i USA och storbritannien, så vill vi med denna webbsida hjälpa folk att omvandla måttenheter med Metrisk omvandlare och Metrisk konverteringstabell och för att bättre kunna förstå alternativa mått som man inte är van vid. Måttenheterna kategoriseras in i typer (så som Temperatur konverteringtemperatur konvertering, Vikt konvertering och så vidare) som man kan se på höger sida vilka i sin tur leder till en mängd olika metriska konverterings omvandlare.

Om du har något förslag om att lägga till en ny enhet eller förslag om hur vi kan förbättra denna webbsida vänligen kontakta oss via email.