tid  konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Tid konverteringar

SI enheten för tid är sekund. Därifrån härleds minuten (60 sekunder) och timmen (3600 sekunder). En dag antas bestå av 86.400 sekunder men detta kan variera när man beräknar en sekund (på ett skottår.