Längd konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Metriska mätningar

En meter definieras officiellt som avståndet ljuset färdas i ett vakum på 1/299.792.458 sekund. All övrig längd och avstånd mätning av det metriska systemet kommer från metern (eg. Km= 1000m, 1m= 1000mm).

Brittiska/Amerikanska mätningar

Dessa mätningar har en mindre logisk progression. En yard kan definieras som längden på en båge som det tar exakt en sekund för en pendel att svänga i. En nautisk mil är avståndet för 1' (vinkeln 1/60 grad) utefter jordens yta.