Meter konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Meter

 • m
 • Enhet av :

  • Längd / avstånd

  Bruk i hela världen:

  • Enheten Meter, som är en del av det metriska systemet, används som ett mått på avstånd över hela världen, med det primära undantaget USA där det engelska (imperial) måttsystemet används i de flesta fallen.

  Beskrivning:

  Metern är en längdenhet i det metriska systemet, och är basenheten för längd i det internationella enhetssystemet (SI).

  Som basenhet för längd i SI och andra m.k.s system (som baseras på metern, kilogram och sekunder) används metern som ett hjälpmedel för att härleda andra måttenheter såsom newton för kraft.

  Definition:

  1 m är likvärdig med 1,0936 yards, eller 39,370 tum.

  Sedan 1983 har metern officellt definierats som längden som ljuset färdas i ett vakum under ett tidsintervall på 1/299.792.458 av en sekund.

  Ursprung:

  En decimal-baserad måttenhet hade föreslagits så tidigt som på sena 17:e århundradet, med namnet metre vilket härrörde från grekiskans métron katholikón, som betyder “universellt mått”.

  En tidig definition av metern var “längden på en pendel med en halvperiod på en sekund” vid 18:e århundradet hade definitionen “en tio-miljondel av längden av jordens meridian längs med en kvadrant” (avståndet mellan ekvatorn till Nordpolen) börjat få favör, och denna definition antogs när Frankrike införde metersystemet år 1795.

  Prototyp meterstänger - först i mässing, senare i platina sedan en platina/iridium legering – tillverkades som successiv standard av metern. År 1960 blev metern omdefinierad genom att man använde våglängder på strålning och anknöt då metern till ljusets hastighet, innan den nutida definitionen antogs år 1983.

  Gemensamma referenser :

  • En genomsnittlig mans längd är cirka 1,75m lång.
  • Hindren som användes vid olympiska 110 m häcklöpning är 1,067 m höga.
  • Den högsta byggnaden i världen (från 2012), Burj Khalifa I Dubai, är 828 m hög.
  • Empire State Building i New York City är 381 m hög.
  • Standardmåttet på järnvägsspår (avståndet mellan järnvägsskenorna) är 1,435 m.

  Komponent enheter:

  • 1/100 m = en centimeter
  • 1/1.000 m = en millimeter
  • Se även mikrometer, nanometer, pikometer, femtometer, attometer, zeptometer och yoktometer.

  Multiplar:

  • Den mest använda multipeln är kilometern (1.000 m), men det finns ett talrikt med andra SI multipel på metern, som inkluderar dekameter (10 m), hektometer (100 m) och megameter (en miljon meter).
  • Den största SI multipeln av metern är yottametern, (1.000.000.000.000.000.000.000.000 meter).