Brittiska Nautiska mil konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Brittiska Nautiska mil

Nautiska mil mäter avstånd. 1 nautisk mil är vinkelavståndet på 1 minut båge av jordytan. Eftersom dessa skiljer sig åt en aning (6108' vid polerna c.f. 6046' at vid ekvatorn) infördes 6080 (detta var det ungefärliga värdet från den engelska kanalen). Den internationella nautiska milen är 1852 meter, så skillnaden mellan den brittiska nautiska milen är väldigt obetydlig I jämföreslse.