fart  konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Fart / Hastighet konvertering

De flesta enheter för fart är sammansatta enheter av avstånd delat på tid, till exempel enheten SI Meter per sekund. Anmärkningsvärda undantag till detta är Mach (en enhet som baseras på ljudets hastighet) och Knop (som faktiskt är nautiska mil/sjömil per timme).

Metriska länder använder Kilometer per timme till vägar och transport medans icke-metriska länder som Storbritannien använder Mil per timme.

Mått på hastighetsökning kan omvandlas på samma sätt som motsvarande fart/hastighet enhet.