Kilometer per timme konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Kilometer per timme

Detta är ett mått på hastighet som vanligtvis används i länder där man använder metriska systemet för transport. Hastighetsbegränsningar anges i kilometer per timme som förkortas kph eller km/h.