Area konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Metriska mätningar

Metrisk area mätningar baseras på metern, med den huvudsakliga enheten Hektar, 10000 m2. Det går exakt 640 tunnland på en kvadratmil.

Brittiska/Amerikanska mätningar

Dessa area mätningarna är huvudsakligen kvadrat versioner av deras motsvarighet i en linjär form förutom tunnland vilket är arean på en 1 furlong i längd och en bredd på 1 chain. Det gamla engelska ordet "acre" betyder fält och ansågs allmänt att betyda den area som man kunde ploga under en dag med en dragoxe/oxar.