Kvadratfot konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Kvadratfot

 • sq ft (kvadratfot)
 • ft² (engelsk förkortning på kvadratfot)
 • I sammanhang där man beskriver arkitektur eller fastigheter, betecknas ofta en kvadratfot med en symbol av en kvadrat med ett sträck eller en linje som går rakt igenom den.
 • Enhet av :

  • Area

  Bruk i hela världen:

  • Kvadratfot änvänds mest i USA, Kanada och Storbritannien som ett mått på area.

  Beskrivning:

  Kvadratfot är en areaenhet som används i de brittiska (imperial) och amerikanska (U.S customary measurement) systemen.

  Måttet på en kvadrat härleds av ett tvådimensionellt linjärt mått, så en kvadratfot definieras som arean på en kvadrat vars sidor är 1 ft (fot) lång.

  Definition:

  I metriska termer är en kvadratfot en kvadrat med 0,3048 meter långa sidor. En kvadratfot är likvärdig med 0,09290304 kvadratmeter.

  Gemensamma referenser :

  • Vita Huset (Washington D.C., USA) har med sina sex våningar en yta på cirka 55.000 kvadratfot.
  • År 2003 hade ett nybyggt genomsnittligt hus i storbritannien en planlösning på 818 ft², medans ett nybyggt hus i USA hade ett genomsnitt på närmare tre gånger strörre yta, med en planlösning på 2.300 ft².

  Använd sammanhang:

  Kvadratfot används främst för att ange arean i arkitektur, fastigheter och karta över interiören av ett utrymme.

  Kvadratfot kan användas till att beskriva arean på en yta, som till exemple planritning, vägg eller tak, medans tunnland används enbart till att beskriva arean av ett jordstycke.

  1 kvadratfot = ungefär 0,000022959 tunnland.

  1 tunnland = 43.560 kvadratfot.

  För att räkna ut arean på ett rum i kvadratfot mäter man rummets längd och vidd i fot och efter att ha multiplicerat dessa siffror med varandra får man en area i ft².

  Till exempel ett rum med måtten 12 ft x 15 ft skulle få en area på 180 ft² (12x15=180).

  När man använder kvadratfot är det viktigt att man kommer ihåg att siffran i kvadratfot refererar till den totala arean av ett givet utrymme, och inte till dess verkliga storlek. Till exemple ett rum som beskrivs att vara 20 ft² har inte måtten 20ft x 20ft (vilket skulle bli 400 ft²) utan ett rum med 20 ft² skulle mäta 4ft x 5ft).

  Komponent enheter:

  • 1 ft² kann också delas upp i 144 kvadrattum (kvadratfot - eller kvadrater vars sidolängd är 1 tum lång ).

  Multiplar:

  • 1 kvadratyard (Sq Yd) = 9 ft²(kvadratfot)
  • En yard är tre fot, så en kvadratyard kan visualiseras som en kvadrat med tre fot långa sidor, eller en kvadratkloss som infattar nio individuella kvadrater vars sidor är en fot långa.