Kvadratyard konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Kvadratyard

En enhet för arean på en kvadrat som är lika med en yard gånger en yard.