Nautisk League konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Nautisk League

En nautical league var 6.080 yards – eller tre nautiska mil (varje league var 6.080 fot). Observera att det även finns US Leagues, UK Leagues och UK Nautical Leagues som alla skiljer sig åt.