Parsec till Ljusår konvertering

Ljusår till Parsec (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Parsec till Ljusår

ly =
pc * 3.2616
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Parsec

Parsec

Astronomer använde trigonometri för att räkna ut avståndet till stjärnor långt innan beteckningen parsec myntades, men den nya enheten gjorde det enklare att konceptualisera outgrundliga avstånd.

En parsec är avståndet mellan solen och ett astronomiskt objekt vilket har en parallax vinkel på en bågsekund (1/3600 av en grad). Den parallaxa vinkeln finner man när man mäter den parallaxa rörelsen (eller skenbara rörelsen av en relativt stabil stjärna, till mer avlägsna stjärnor) när stjärnan observeras från motstatt sida av solen (ett intervall av sex månader på jorden). Den parallaxa vinkeln uppnås genom att halvera vinkelskillnaden i mätningarna.

När man har etablerat måttet på den parallaxa vinkeln så kan man räkna ut avståndet till en stjärna genom att använda trigonometri, eftersom vi känner till avståndet mellan jorden och solen. Avståndet från solen till en kropp med en parallax vinkel av 1 bågekund blev således definierat som en enhet och, tack vare T

 

konvertera Parsec till Ljusår

ly =
pc * 3.2616
 
 
 

Ljusår

Ett ljusår är avståndet som ljuset reser under ett års tid. Eftersom det finns flera definitioner på längden av ett år, så finns det motsvarande något skilda värden för ett ljusår. Ett ljusår motsvarar ungefär 9,461e15 m, 5,879e12 mi, eller 63239,7 AU, eller 0,3066 pc.

 

Parsec till Ljusår tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Parsec Ljusår
0pc 0.00ly
1pc 3.26ly
2pc 6.52ly
3pc 9.78ly
4pc 13.05ly
5pc 16.31ly
6pc 19.57ly
7pc 22.83ly
8pc 26.09ly
9pc 29.35ly
10pc 32.62ly
11pc 35.88ly
12pc 39.14ly
13pc 42.40ly
14pc 45.66ly
15pc 48.92ly
16pc 52.19ly
17pc 55.45ly
18pc 58.71ly
19pc 61.97ly
Parsec Ljusår
20pc 65.23ly
21pc 68.49ly
22pc 71.75ly
23pc 75.02ly
24pc 78.28ly
25pc 81.54ly
26pc 84.80ly
27pc 88.06ly
28pc 91.32ly
29pc 94.59ly
30pc 97.85ly
31pc 101.11ly
32pc 104.37ly
33pc 107.63ly
34pc 110.89ly
35pc 114.15ly
36pc 117.42ly
37pc 120.68ly
38pc 123.94ly
39pc 127.20ly
Parsec Ljusår
40pc 130.46ly
41pc 133.72ly
42pc 136.99ly
43pc 140.25ly
44pc 143.51ly
45pc 146.77ly
46pc 150.03ly
47pc 153.29ly
48pc 156.56ly
49pc 159.82ly
50pc 163.08ly
51pc 166.34ly
52pc 169.60ly
53pc 172.86ly
54pc 176.12ly
55pc 179.39ly
56pc 182.65ly
57pc 185.91ly
58pc 189.17ly
59pc 192.43ly
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Längd Temperatur Vikt Area Volym Fart Tid Valuta