Parsec konverteringstabell

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Parsec

Astronomer använde trigonometri för att räkna ut avståndet till stjärnor långt innan beteckningen parsec myntades, men den nya enheten gjorde det enklare att konceptualisera outgrundliga avstånd.

En parsec är avståndet mellan solen och ett astronomiskt objekt vilket har en parallax vinkel på en bågsekund (1/3600 av en grad). Den parallaxa vinkeln finner man när man mäter den parallaxa rörelsen (eller skenbara rörelsen av en relativt stabil stjärna, till mer avlägsna stjärnor) när stjärnan observeras från motstatt sida av solen (ett intervall av sex månader på jorden). Den parallaxa vinkeln uppnås genom att halvera vinkelskillnaden i mätningarna.

När man har etablerat måttet på den parallaxa vinkeln så kan man räkna ut avståndet till en stjärna genom att använda trigonometri, eftersom vi känner till avståndet mellan jorden och solen. Avståndet från solen till en kropp med en parallax vinkel av 1 bågekund blev således definierat som en enhet och, tack vare T