Kilometer till Centimeter konvertering

Centimeter till Kilometer (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Kilometer till Centimeter

cm =
km
 
___________
 
 
0.000010000
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Kilometer
Mer information: Centimeter

Kilometer

Kilometern är en längdenhet i det metriska systemet som motsvarar en tusendel av en meter.

1 km motsvarar 0,6214 engelska mil.

 

konvertera Kilometer till Centimeter

cm =
km
 
___________
 
 
0.000010000

Centimeter

Centimetern är en längdenhet i det metriska systemet, motsvarande en hundradel av en meter.

1 cm är likvärdig med 0,39370 tum.

 

Kilometer till Centimeter tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Kilometer Centimeter
0km 0.00cm
1km 100000.00cm
2km 200000.00cm
3km 300000.00cm
4km 400000.00cm
5km 500000.00cm
6km 600000.00cm
7km 700000.00cm
8km 800000.00cm
9km 900000.00cm
10km 1000000.00cm
11km 1100000.00cm
12km 1200000.00cm
13km 1300000.00cm
14km 1400000.00cm
15km 1500000.00cm
16km 1600000.00cm
17km 1700000.00cm
18km 1800000.00cm
19km 1900000.00cm
Kilometer Centimeter
20km 2000000.00cm
21km 2100000.00cm
22km 2200000.00cm
23km 2300000.00cm
24km 2400000.00cm
25km 2500000.00cm
26km 2600000.00cm
27km 2700000.00cm
28km 2800000.00cm
29km 2900000.00cm
30km 3000000.00cm
31km 3100000.00cm
32km 3200000.00cm
33km 3300000.00cm
34km 3400000.00cm
35km 3500000.00cm
36km 3600000.00cm
37km 3700000.00cm
38km 3800000.00cm
39km 3900000.00cm
Kilometer Centimeter
40km 4000000.00cm
41km 4100000.00cm
42km 4200000.00cm
43km 4300000.00cm
44km 4400000.00cm
45km 4500000.00cm
46km 4600000.00cm
47km 4700000.00cm
48km 4800000.00cm
49km 4900000.00cm
50km 5000000.00cm
51km 5100000.00cm
52km 5200000.00cm
53km 5300000.00cm
54km 5400000.00cm
55km 5500000.00cm
56km 5600000.00cm
57km 5700000.00cm
58km 5800000.00cm
59km 5900000.00cm
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Längd Temperatur Vikt Area Volym Fart Tid Valuta