Kilometer till Nautisk League konvertering

Nautisk League till Kilometer (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Kilometer till Nautisk League

nl =
km * 0.17999
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Kilometer

Kilometer

Kilometern är en längdenhet i det metriska systemet som motsvarar en tusendel av en meter.

1 km motsvarar 0,6214 engelska mil.

 

konvertera Kilometer till Nautisk League

nl =
km * 0.17999
 
 
 

Nautisk League

En nautical league var 6.080 yards – eller tre nautiska mil (varje league var 6.080 fot). Observera att det även finns US Leagues, UK Leagues och UK Nautical Leagues som alla skiljer sig åt.

 

Kilometer till Nautisk League tabell

Start
Increments
Accuracy
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Kilometer Nautisk League
0km 0.00nl
1km 0.18nl
2km 0.36nl
3km 0.54nl
4km 0.72nl
5km 0.90nl
6km 1.08nl
7km 1.26nl
8km 1.44nl
9km 1.62nl
10km 1.80nl
11km 1.98nl
12km 2.16nl
13km 2.34nl
14km 2.52nl
15km 2.70nl
16km 2.88nl
17km 3.06nl
18km 3.24nl
19km 3.42nl
Kilometer Nautisk League
20km 3.60nl
21km 3.78nl
22km 3.96nl
23km 4.14nl
24km 4.32nl
25km 4.50nl
26km 4.68nl
27km 4.86nl
28km 5.04nl
29km 5.22nl
30km 5.40nl
31km 5.58nl
32km 5.76nl
33km 5.94nl
34km 6.12nl
35km 6.30nl
36km 6.48nl
37km 6.66nl
38km 6.84nl
39km 7.02nl
Kilometer Nautisk League
40km 7.20nl
41km 7.38nl
42km 7.56nl
43km 7.74nl
44km 7.92nl
45km 8.10nl
46km 8.28nl
47km 8.46nl
48km 8.64nl
49km 8.82nl
50km 9.00nl
51km 9.18nl
52km 9.36nl
53km 9.54nl
54km 9.72nl
55km 9.90nl
56km 10.08nl
57km 10.26nl
58km 10.44nl
59km 10.62nl
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Längd Temperatur Vikt Area Volym Fart Tid Valuta