Kilometer till Ljusår konvertering

Ljusår till Kilometer (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Kilometer till Ljusår

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Kilometer

Kilometer

Kilometern är en längdenhet i det metriska systemet som motsvarar en tusendel av en meter.

1 km motsvarar 0,6214 engelska mil.

 

konvertera Kilometer till Ljusår

ly =
km * 0.00000000000010570
 
 
 

Ljusår

Ett ljusår är avståndet som ljuset reser under ett års tid. Eftersom det finns flera definitioner på längden av ett år, så finns det motsvarande något skilda värden för ett ljusår. Ett ljusår motsvarar ungefär 9,461e15 m, 5,879e12 mi, eller 63239,7 AU, eller 0,3066 pc.

 

Kilometer till Ljusår tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Kilometer Ljusår
0km 0.00ly
1km 0.00ly
2km 0.00ly
3km 0.00ly
4km 0.00ly
5km 0.00ly
6km 0.00ly
7km 0.00ly
8km 0.00ly
9km 0.00ly
10km 0.00ly
11km 0.00ly
12km 0.00ly
13km 0.00ly
14km 0.00ly
15km 0.00ly
16km 0.00ly
17km 0.00ly
18km 0.00ly
19km 0.00ly
Kilometer Ljusår
20km 0.00ly
21km 0.00ly
22km 0.00ly
23km 0.00ly
24km 0.00ly
25km 0.00ly
26km 0.00ly
27km 0.00ly
28km 0.00ly
29km 0.00ly
30km 0.00ly
31km 0.00ly
32km 0.00ly
33km 0.00ly
34km 0.00ly
35km 0.00ly
36km 0.00ly
37km 0.00ly
38km 0.00ly
39km 0.00ly
Kilometer Ljusår
40km 0.00ly
41km 0.00ly
42km 0.00ly
43km 0.00ly
44km 0.00ly
45km 0.00ly
46km 0.00ly
47km 0.00ly
48km 0.00ly
49km 0.00ly
50km 0.00ly
51km 0.00ly
52km 0.00ly
53km 0.00ly
54km 0.00ly
55km 0.00ly
56km 0.00ly
57km 0.00ly
58km 0.00ly
59km 0.00ly
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Längd Temperatur Vikt Area Volym Fart Tid Valuta