Графикони за метрички конверзии и калкулатори за метрички конверзии.

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Апликација за конвертор на мобилниот телефон Табела за метричка конверзија Температура Тежина Должина Област Волумен Брзина Време

Метричкиот систем потекнува од Франција од 1799 година по Француската револуција, иако децималните единици биле претходно употребувани од многу други земји и култури. Иако постоеле многу различни мерки и дефинициите за едниците се ревидирани, официјалниот ситем на мерки на повеќето земји е модерната форма на метричкиот систем кој е познат како „Меѓународен систем на единици“.

Бидејќи други системи за мерки сè уште се употребуваат во светот, како што во Соединетите Американски Држави и Обединетото Кралство, оваа локација цели да им помогне на луѓето да конвертираат единици на мерки со Метрички конвертор и Табела за метричка конверзија и подобро да ги разберете алтернативните мерки со кои не сте запознаени. Мерните единици се категоризирани во типови (како на пример Конверзија на температура, Конверзија на тежина и слично) кои се гледаат на вашата десна страна коишто потоа водат кон серија калкулатори за метричка конверзија.

Ако имате предлог за нои единици да се додадат или предлози за тоа како да ја подобриме оваа локација контактирајте нè преку е-пошта.