Брзина конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Конверзија на Брзина / Векторска брзина

Повеќето единици за брзина се проширени единици на растојание од време, на пример единицата на СИ Метри во секунда. Значајни исклучоци на ова се Мах (единица заснована на брзината на звукот) и Јазли (што всушност се наутички милји на час).

Метричките земји употребуваат Километри на час за патишта и транспорт, додека не-метричките земји вклучувајќи го и Обединетото Кралство употребуваат  Милји на час.

Мерките за забрзување може да бидат конвертирани на истиот начин како и соодветната единица за брзина.