Милји на час конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Милји на час

Ова е мерка за брзина типично употребувана во не-метричките земји за транспорт како што е САД. Обединетото Кралство исто така ја употребува оваа иако официјално е усвоен метричкиот систем. Ограничувањата на брзината на патиштата се дадени во милји на час што скратено се запишува со ми/ч или mph.